Vergaderdata

Logo3_09_15_2014_113931PM

Het bestuur vergadert ongeveer drie keer per jaar. Aanvragen moeten uiterlijk drie weken voorafgaand aan de vergadering compleet zijn ingediend. Neem vooraf even contact op met het fonds: simone@gebiedsfondswesterwolde.nl

De eerstvolgende bestuursvergadering is op 5 maart 2020.